Söndagsvägen, LSS-gruppbostad

LSS-gruppbostaden Söndagsvägen i Ersmark, Umeå är ett bra exempel på hur våra flexibla huslösningar kan användas för olika typer av verksamheter. Huset består av sex stycken lägenheter och inrymmer även gemensamma ytor och personalutrymmen. – Det här var det första projektet för min del tillsammans med Jörnträhus. Väggblocken levererades färdiga och resten av materialet byggdes ihop på plats. Det blev väldigt bra med den här typen av hus när man har en tajt byggtid, då man hinner snabbt få upp väggar och tak och ett få tätt hus, säger platschefen Magnus Prejner.      

Fakta

Projekt: Söndagsvägen, LSS-gruppbostad

Projektkategori: Husbyggsatser

Bygnadstyp: Offentliga byggnader

Beställare: Sehlhall

Plats: Ersmark, Umeå

Produktionsstart: 2020