Lätta byggelement i trä

Våra byggelement byggs för hand i torr industriell produktionsmiljö av våra skickliga husbyggare. Genom hela processen arbetar vi miljömedvetet med byggdelar av norrländsk träråvara, energioptimerade lösningar och minimalt med spill.

Jorntrahus Vaggblock Byggelement Huselement webb 1200x1200 1

Utfackningsväggar

En utfackningsvägg i trä är ett icke-bärande ytterväggselement med exempelvis färdigmonterade fönster, fönsterbleck och utvändiga foder. Att använda våra ytterväggar i era projekt säkerställer produktion i kontrollerad fabriksmiljö med minimalt spill och höga isoleringsvärden. Utfackningsväggarna levereras sedan till dig i flexibla, fuktsäkrade och lyftsäkra leveranser som passar för ert montageprojekt. 

Specifikationer:

 • Levereras i storblock max storlek 3,2×10 m
 • Vikt cirka 35kg/m²
 • Vid större byggnader kan väggblock behöva delas
 • Väggblocken levereras normalt med öppen insida med plats för installationer innanför plastfolien (45mm)
 • Fönster, fönsterbleck och utvändigt foder och salning monteras i väggblocket i vår fabrik
 • Fogning, invändig salning och foder monteras på byggarbetsplats
 • Knutbrädor, salning och foder monteras av entreprenör på byggarbetsplats
 • Kortlingar för eventuella infästningsmöjligheter monteras på byggarbetsplats av entreprenör
 • Stora fönsterpartier och fönster som går ned till golv monteras av entreprenör på byggarbetsplats
Jorntrahus Takkasett Byggelement Huselement webb 1200x1200 v2

Tak

Vi erbjuder takblock alternativt takstolar, en byggnad kan innehålla båda alternativen. Här hjälper vi dig gärna att projektera den bästa lösningen för just ditt projekt. Att arbeta med våra taklösningar i dina projekt möjliggör snabb vädersäkring och minskat arbete på höga höjder. Möjligheten att anpassa prefabriceringsgraden gör att du kan minska projektets kostander för projektering och planering. Våra taklösningar produceras enligt beprövade byggmetoder och emballeras för en fuktsäker transport till din byggplats. 

Specifikationer takblock:

 • Takblock levereras som storblock 3,1×12 m (standard bredd 2,4 m)
 • Vikt cirka 30kg/m²
 • Levereras oisolerade med öppen insida och med underlagspapp monterat på 23 mm råspont. Skarv av papp utförs vanligtvis med evo-remsa 

Specifikationer takstol:

 • Takstolar levereras som separat materialleverans
 • Montage av takstolar, råspontluckor, underlagspapp utförs av entreprenör på byggarbetsplats.
Jorntrahus Mellanbjalklag v2 Byggelement Huselement webb 1200x1200 1

Golvkassetter 

Vi erbjuder golvkassetter för montage mot plint, balk och grund. Att använda prefabricerade byggelement sparar tid och pengar i era projekt. Våra golvkassetter tillverkas i fuktsäkrad fabriksmiljö vilket ger hög kvalitet och minimerar spill.  Golven levereras sedan till er i flexibla och lyftsäkra leveranser som passar för ert montageprojekt. 

Specifikationer:

 • Levereras som storblock 3,1×12 m (standard bredd 2,4 m)
 • Vikt cirka 40kg/m²
 • Blocken levereras komplett med skivor och isolering
 • Blocken levereras med Purusplatta för golvbrunn, annan rördragning/håltagning utförs av entreprenör på byggarbetsplats
 • Syll monteras på blocken när det är möjligt
Jorntrahus Innervagg Byggelement Huselement webb 1200x1200 1

Bärande innerväggar

Vi erbjuder bärande innerväggar för ditt projekt. Att använda prefabricerade byggelement sparar tid och pengar och ni får en montageklar innervägg som är tillverkad i fuktsäkrad fabriksmiljö vilket ger hög kvalitet och minimerar spill. Väggarna levereras sedan till er i flexibla och lyftsäkra leveranser som passar för ert montageprojekt. 

Specifikationer:

 • Levereras som storblock max 3,2×10 m

 • Vikt cirka 15kg/m²

 • Innerväggblocken levereras med ena sidan öppen

 • Kortlingar för eventuella infästningsmöjligheter monteras på byggarbetsplats av entreprenör

Jorntrahus Golvkasett Byggelement Huselement webb 1200x1200 v2

Mellanbjälklag

Vi tillverkar mellanbjälklag till ert projekt. Att använda prefabricerade byggelement sparar tid och pengar och ni får ett montageklart mellanbjälklag som är tillverkad i fuktsäkrad fabriksmiljö vilket ger hög kvalitet och minimerar spill. Bjälklagen levereras sedan till er i flexibla och lyftsäkra leveranser som passar för ert montageprojekt. 

Specifikationer:

 • Levereras som storblock max 3,1×12 m (standard bredd 2,4 m)

 • Vikt cirka 35kg/m²

 • Blocken levereras sammansatta enligt leveransbeskrivning för specifikt projekt

Därför ska ni jobba med Jörnträhus