Projektunika husbyggsatser

Våra projektunika husbyggsatser projekteras och konstrueras av våra erfarna A- och K-konstruktörer. Därefter produceras byggsatserna för hand i torr industriell produktionsmiljö av våra skickliga husbyggare. Genom hela processen arbetar vi miljömedvetet med byggdelar av norrländsk träråvara, energioptimerade lösningar och minimalt med spill.

Radhus Koncepthus Kvarteret Mojligheten Husproducent Jorntrahus Pro Exterior 8

Flerfamiljshus

Vi är övertygade om att om vi kan bidra till att fler husvisioner förverkligas, där människor kan må bra och umgås med nära och kära utan onödig miljöpåverkan, får vi ett hjärtligare och mer hållbart samhälle. Vi har lång erfarenhet av att prefabricera husbyggsatser som möter människors behov av ett högkvalitativt boende och samtidigt möta projektets krav på effektivitet och ökad lönsamhet.

Husbyggsatser för flerfamiljshus:

 • Par-/radhus
 • Studenbostäder
 • Seniorboenden
Ski Lodge Lagenhetshus Koncepthus Hemavan 1

Stugområden

Att genomföra projekt och uppföra stugområden i fjällen eller i kustnära miljö ställer ofta stora krav på entreprenörens förmåga att planera, men även på byggsatsens kvalitet. Vi har stor erfarenhet av konstruktion, produktion och leverans för att möta dessa krav.

Fördelar med våra projektunika byggsatser:

 • Snabbt under tak
 • Husbyggsatser konstruerade för tuffa klimat
 • Stöd vid logistikplanering och leveranser
 • Kompletta leveranser med allt material
Kontorsbyggnad byggsats snabb losning Jorntrahus Pro 1

Offentliga byggnader

Även om en offentlig byggnad till det yttre kan påminna om ett flerfamiljshus så ställs helt andra krav på en sådan byggsats. Det finns många saker som ska passa . En av de viktigaste faktorerna är disponeringen av utrymmet. Ska det finnas gott om plats för alla kontorsplatser? Behöver kunden använda skrymmande maskiner eller annan specifik utrustning i sin dagliga verksamhet? Behövs stora ytor för lek eller gemensamma aktiviteter? Vi har erfarenhet av att anpassa kostnadseffektiva husbyggsatser för ditt offentliga byggnadsprojekt.

Husbyggsatser för offentliga byggnader:

 • Skolor och förskolor
 • Särskilda boenden
 • Kontorsbyggnader
 • Affärs- och industrilokaler
Jorntrahus Personal Husfabrik och Kontor 2020 11 webb B2600 18

Påbyggnader

Det är många som pratar hållbarhet just nu. Är det bästa att riva befintliga, fortfarande fungerande byggnader för att verksamheten kräver mer utrymme? Vi vet att det finns som är bättre ur ett klimatperspektiv. Genom att välja en påbyggnad kan vi förtäta och skapa större utrymme utan att bygga helt nytt.

Fördelar med våra påbyggnadslösningar:

 • Smart resursanvändning
 • Ökad nyttjandegrad av befintliga byggnader
 • Kostnadseffektivt sätt att öka kapacitet
 • Färdiga påbyggnadsbyggsatser
Brandskada fuktskada renovering snabb losning Jorntrahus Pro 1

Brand- och fuktskadade lägenheter

Att renovera brand- och fuktskadade lägenheter i flerfamiljshus är ofta dyrt för föreningar och försäkringsbolag. Att genomföra dessa renoveringar är ofta komplicerade projekt för entreprenören då projekten kräver stor precision och ska genomföras samtidigt som livet ska gå att leva som vanligt för övriga hyresgäster. Inom detta område har vi tagit fram många lösningar på lägenhetsunika byggsatser som låter dig som entreprenör att spara tid och pengar i hela projektet.

Fördelar med våra byggsatser för renovering av brandskadade lägenheter:

 • Hög precision och flexibilitet
 • Erfarna konstruktörer som kan arbeta efter otydliga ritningsunderlag
 • Sparar tid och pengar jämfört med lösvirkesbyggande
 • Optimerade och smarta leveranslösningar

Därför ska ni jobba med Jörnträhus