Vårt hållbarhetsarbete

Vi har en ödmjuk syn på hållbarhet där vi inser att vi är i början av resa som kommer att sträcka sig bortom miljömål och omtanke om varandra. Vi måste helt enkelt hitta nya sätt att förhålla oss till miljön, vad som är bra affärer och hur vi tar hand om varandra. Samtidigt är vi väl medvetna om att det är viktigt och att vårt bidrag betyder mycket för helheten.

För en bättre miljö

Bygg­ och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av den totala miljöpåverkan på samhället. Sammantaget står sektorn för mellan 10 och 30 procent av miljöavtrycket i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer.

På Jörnträhus arbetar vi aktivt för att minska vår påverkan genom att bland annat:

 • Bygga i miljövänligt och lokalt inköpta trävaror som binder koldioxid under hela produktens livslängd.
 • Minimera spill i produktionen.
 • Förbättra andelen sorterat avfall.
 • Återvinna restprodukter.
 • Köpa trävaror lokalt.
 • Köpa insatsvaror från leverantörer som delar vår syn på miljön.
 • Effektivisera transporter med vällastade fordon.
 • Öka andelen samlastat material från flera leverantörer för att öka transporteffektiviteten.
 • Systematisera det lokala miljöarbetet och förbättra dokumentationen av våra produkters miljöpåverkan.

För sunda affärer

 • Öka andelen helhetsaffärer som skapar kostnadseffektiva lösningar för slutkunden.
 • Effektivisera inköp för att kunna erbjuda funktionell lyx till ett smart pris.
 • Arbeta systematiskt med ständiga förbättringar.
 • Systematisera kvalitetsuppföljning.

För ett hjärtligare samhälle

 • Göra gott för Jörn genom att skapa lokala arbetstillfällen och vara en god arbetsgivare.
 • Sponsring av lokala föreningar och stödja lokala initiativ.
 • 0-vision för arbetsplatsolyckor genom systematiskt arbetsmiljöarbete.